Ta aplica Pa Un U. s. BisaE BPY kliente por paga su tarea ta bisa ku ocho dígitos ku ta pertenesé na esaki página i ta nesesario pa hasi pago di patras den liña na e sitio ib di BPY. Bo ta sufisiente pa ensera e korekto number di referencia na momentu di hasi su pago di liña den e sitio ib di BPY.

Pareu tres hasi lis akinan pa bai BPY lugá ib.

Pareu sinku hasi lis aki pa programa di sita den liña òf hasi lis aki pa programa di sita ku un agente

E siguiente mesa muestra di diferente momentu di e proseso di e diferente pago di kua i ora bo por programa di nereida despues bo ta paga bo vota di preokupashon ta bisa. Si bo tin pregunta tokante di e konsular den e ta un kambio, mira e dòbel di Visa pa página, hasi lis aki pa krea un profil bai e kontesta riba e preguntanan corda asina nos por topa na e kantidat bo mester paga