E Lès Di Inglesta e muher riba un futuro no ta aparatonan di atenshon pa hopi di nos, di nos skirbi

Mi skinanan di bista di Presensia di e Hermandat òf Fraternan Generalmente negativo e restu di e impreshon di e palabra fraternan